+++++++โรงเรียนบ้านดู่ กำหนดจุดตรวจบริเวณทางเข้าโรงเรียน จึงขอความร่วมมือผู้ที่มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าโรงเรียนบ้านดู่ เพื่อช่วยป้องกันและต่อต้านโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) +++++ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ โอกาสนี้++++++ <<<<<กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน>>>>>++++