++++โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 จัดงาน จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ คุณครูสมพันธ์ ไฟศาล ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บายศรีสู่ขวัญ ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 หลังคาอเนกประสงค์++++ +++++++++