โปรแกรมปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++

เข้าสู่ระบบ(Admin)


ออกจากระบบ
............................................................


 


พัฒนาโปรแกรมโดย นายสายัน สุขเฉย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
E-Mail : sayan4925@gmail.com ID Line : 0817601146 โทร 08 1760 1146