เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
ผู้ดูแลเว็บ
เข้าสู่ระบบ
• ออกจากระบบ
ผู้บริหาร

         นายสง่า  อาจอินทร์
        ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม
135693
คน ตั้งแต่ 18 เม.ย.2562
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O3 อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

O9 Socail Network
      ►Facebook
9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ


9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯรายเดือน
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายฯ
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาฯ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาฯ
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
O39 แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามฯรายไตรมาส
O41 รายงานผลการดำเนินการฯประจำปี

10.2 มาตรการภายในฯป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในฯส่งเสริมความโปร่งใสฯ
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถานศึกษา
►หลักสูตรสถานศึกษา
►แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี
- ภาคผนวก
►แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์ » การมอบทุน ฮิต RSS Feed
การมอบทุน
  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเนื่องในสถานการณ์โควิด 19
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ฮิต RSS Feed
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » งานทักษะอาชีพ ช่างเชื่อม 3 ฮิต RSS Feed
งานทักษะอาชีพ ช่างเชื่อม 3
  วันศุกร์ที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสง่า อาจอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง พร้อมด้วยนักเรียนชมรมงานช่างระดับมัธยม นักการภารโรง...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ฮิต RSS Feed
Big Cleaning กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
   โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไข้เลือดออก และพาหะนำโรคที่สำคัญคือยุงลาย ทางอินเตอร์เน็ต แล้วนำเสนอ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันต่อต้านยาเสพติด ฮิต RSS Feed
วันต่อต้านยาเสพติด
   โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดขึ้นในวันพุธที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียน และคณะกรรม...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมกรรมการสถานศึกษา ฮิต RSS Feed
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ประชุมคณะครู ฮิต RSS Feed
ประชุมคณะครู
  ประชุมคณะครูเพื่อแบ่งงานการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ฮิต RSS Feed
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
   โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ได้จัดพิธีเดินสวนสนามเพื่อเเสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมภาคเช้า ฮิต RSS Feed
กิจกรรมภาคเช้า
   แผนงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ได้จัดกิจกรรมภาคเช้าเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษ...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » ปฏิบัติงานพระธรรมฑูต 2562 ฮิต RSS Feed
ปฏิบัติงานพระธรรมฑูต  2562
   เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 พระธรรมฑูตอำเภอภูสิงห์ได้ออกมาให้การอบรมและบรรยายธรรม โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ได้พร้...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมวันสุนทรภู่ ฮิต RSS Feed
กิจกรรมวันสุนทรภู่
  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อระลึกถึงพระสุนทรโวหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า \\\"...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ฮิต RSS Feed
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทองได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

นาฬิกาและปฏิทิน
ธันวาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
แบบสำรวจ
งานอาชีพในชุมชนที่น่าสนใจมากที่สุด
ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 0
คำแนะนำ: 0
เว็บที่น่าสนใจ

โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
ผู้จัดทำ นางสาวเจนจิรา พจนา
E-Mail : jenjara.jub.93@gmail.com

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.12 วินาที